รับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย ที่ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 09 กันยายน 2564 นาย พรพจน์ บัณฑิตยานุรัตษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย ที่ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นาย ไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมหน่วยงานต่างเข้าร่วม

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่องโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564และได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43โดยปลูกข้าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสานตลอดฤดูกาลผลิต และในขณะนี้ข้าวในแปลงนา มีอายุ 98 วัน ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินจัดงานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564โดยกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นการจัดงานเก็บเกี่ยวข้าว และได้มีการจำลองประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวให้ผู้มีเกียรติได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชาวนาไทย โดยผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวส่วนหนึ่ง ได้นำมาใช้ในการจัดพิธีรับขวัญแม่โพสพในวันนี้และผลผลิตที่เหลือจะนำไปจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกสดเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องและลมแรง ในระยะข้าวสุกแก่ ตั้งแต่วันที่ 23สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ต้นข้าวล้ม ไม่สามารถนำผลผลิตมาปรับปรุงเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดจะนำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *