ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวโควิค19

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)


วันที่ 31 สิงหาคม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศาสนติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย CI เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)

โดยมี ดต.สุรินทร์ ผดุลเพียร รองนายเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประธานศูนย์พักคอย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และได้รับความเมตตาจาก พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปุนวรวิหาร มาร่วมตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย สำหรับศูนย์พักคอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่โดมอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนเป็นสถานที่พักคอย โดยความร่วมมือของว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ในระหว่างการพักคอยเข้าสู่ระบบ มาพักเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยจะรองรับผู้ติดเชื้อได้ 150 เตียง และที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 60 เตียง


จากนั้นนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมสถานที่พักคอยสำหรับพระสงฆ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยใช้อาคารโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน หลังเก่าภายในวัดศาลาปูนสร้างเป็นห้องพักสำหรับพระสงฆ์ที่ติดเชื้อสามารถรับได้จำนวน 70 เตียง


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ แต่ทางจังหวัดมีสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อตามอำเภอต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภาวะการครองเตียงลดลง และการร้องเรียนของประชาชนน้อยลง เนื่องจากจำนวนที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนก็เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญยังคงไว้ต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความห่างไกลจากโรคโควิด 19 ที่เรายังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร กล่าวว่า ศูนย์พักคอยแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วัดและ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสนองตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ที่ให้วัดช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดวิกฤติดโควิด ซึ่งต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชน จัดสถานที่ให้พักคอย รวมถึงมีการจัดสรรวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดการบูรณาการร่วมกันหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบรรเทาลงได้ไม่มากก็น้อย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *