ผู้ว่ามอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวโควิค19

ผู้ว่ามอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันนี้ 30สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภายุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ส่วนนายอำเภอทุกอำเภอ กำนันทุกตำบล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ 


        ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
        
        ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มีผู้ได้รับ ได้แก่
รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้แก่
1.นาย ธวัชชัย นิมา กำนันตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง
2.นาย สงวนศักดิ์ ไวยสุทธา กำนันตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
3.นาย ชวัลวิทย์ คงสมฤทธิ์ กำนันตำบลระโสม อำดภอภาชี
รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้แก่
1.นายภัคพล สาธุธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7ต.บางซ้าย อำเภอ บางซ้าย

 1. นายเพ็ญ พยัฆโช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.คานหาม อำเภออุทัย
  3.นางปิยนุช บังเกิดฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3ต.บางนางร้า อำเภอบางปะหัน
  หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ได้แก่
  1.รางวัลชนะเลิศ บ้านตาลาน หมู่ที่ ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ ผักไห่
  2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 4ตำบล มารวิชัย อ.เสนา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบล คู้สลอดอำเภอ ลาดบัวหลวง
  และรางวัลชมเชย ได้แก่
  1.บ้านบางเพลิง หมู่ที่ 3ตำบล บางเพลิง อำเภอบางปะหัน
  2.บ้านบางหลวง หมู่ที่ 4ตำบล บางหลวง อำเภอบางบาล
  3.บ้านสามเรือน หมู่ที่ 4ตำบล โพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *