วัดตะโกจัดโครงการ ปิดเทอม เติมธรรม บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วัดตะโกจัดโครงการ ปิดเทอม เติมธรรม บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ศาลาการเปรียญ วัดตะโก อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการ ปิดเทอม เติมธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 ประจำปี 2564  กิจกรรมนี้ วันที่ 4 เมษายน 2564  มีดาราตลกชื่อดัง น้าโย่ง เชิญยิ้ม และนาย วัฒนา เพรชสุพรรณ มาแหล่ทำขวัญนาค ให้กับสามเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วย มี ผู้สมัคร 43 บรรพเณร ส่วนวันที่5เมษายนิ2564 ในช่วงบ่าย นำสามเณรเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ ต่อมาได้ทำพิธีบรรพชาสามเณร โดยมี  พระเดชพระคุณพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมมวงค์อิศรวรามวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 5 เมษายน-20 เมษายน 2564 

ด้านพระครูสิทธิสรคุณ หรือพระอาจารย์แก้ว เจ้าอาวาสวัดตะโก เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์กิจกรรมนี้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนผู้เข้าร่วมบรรพชาในโครงการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติธรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ มีระดับศีลธรรมที่สูงขึ้นสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  พร้อมจัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งหลักสูตรและกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *