ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญใหม่ พ.ศ. 2564 “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญใหม่ พ.ศ. 2564 “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

เมื่อเวลา 10.00น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญใหม่ พ.ศ. 2564 “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” และมอบนโยบายโครงการ”นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice s :GLP) โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันทน์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน และนางสาว สรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร่วมกล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี ณ บริษัท เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจทั่วหน้า” ซึ่งของขวัญในส่วนที่กรมสวัสดิกรมคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แนวคิดชื่อ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่โดยกำหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ประกอบด้วยหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การดับเพลิงขั้นต้น การฝึก
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานฝึกอบรมสมัครเข้าร่วมแคมเปญ จำนวน 207 หน่วยงานแบ่งเป็นวยงานภาคเอกชน จำนวน 70 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคราชการ จำนวน 137 หน่วยงาน หมายอบรมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน จำนวน 15,007 คน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมกฎหมายกำหนด จำนวน 17,597,500บาท โดยมีผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินการตามแคมเปญในเดือน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *