คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ สืบสานวัฒนธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ สืบสานวัฒนธรรมชาติ


วันที่ 11 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ สืบสานวัฒนธรรมชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องมารยาทไทย มีคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนประพฤติปฏิบัติมารยาทไทยเป็นลักษณะนิสัย กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นประเภททีมทีมละ 4 คน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุคมศึกษาโดยในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานกว่า 64 ทีม รวมผู้เข้าร่วมประกวดและร่วมชมกว่า 800 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นครั้งที่ 4 ในการที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการประกวดมารยาทไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนงมาโดยคลอด นับเป็นความปลื้มปีติต่อผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประกวด ตลอดจนพสกนิกรที่เข้าร่วมชม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานและขอพระราชทานถ้วยรางวัล”ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์


ว่าที่ร้อยเอก คร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า “พันธกิจที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ประการหนึ่ง คือการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ควรแก่การรักษาและปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนที่ได้รับการสืบทอดมา จึงได้จัดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้กัดงานตลอดกนผู้ข้าประกาดทุกคน ตั้งแต่การประกวดครั้งแรก และได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการศึกษาทุกระดับส่งตัวแทนมาจากทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการประกวดในปีนี้ที่ได้รับความสนใจอย่างสูง ผู้จัดงานได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด”การจัดประกวดได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านมารยาทไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นกรรมการตัดสิน จึงนับว่าเป็นการประกวดอีกหนึ่งงานที่มีความสำคัญและเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามของชาติไทย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *