จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 19 และ 26 กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 19 และ 26 กุมภาพันธ์ นี้


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ที่โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิง วรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ)


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ขึ้นในวันที่ 19 และ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *