จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. และคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนและผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บางซ้าย จำนวน 10 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. และคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนและผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บางซ้าย จำนวน 10 ราย


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางซ้าย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต จำนวน 10 ราย อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. ภาคีเครือข่าย วัดพนัญเชิง วรวิหาร โดยพระธรรมรัตนมงคล วัดตะโก โดยพระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน รวมไปถึง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ ตำบลบางซ้าย ตำบลเต่าเล่า และตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย รวม 10 รายที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ โดยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมกับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *