ป.ป.ช. ภาค 1 จับมือ 9 จังหวัดเพิ่มศักยภาพในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ป.ป.ช. ภาค 1 จับมือ 9 จังหวัดเพิ่มศักยภาพในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริต


วันนี้ (23 ธ.ค.63) ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้กิจกรรม c1 กิจกรรมการอบรมและพัฒนาศักยภาพโค้ชและกรรมการชมรม strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของโค้ชและกรรมการชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริต


นายประวิตร บุตรศรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ที่วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า หากยุทธศาสตร์ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนนไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความสนใจต่อข่าวสาร และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่ มีต่อประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การอบรมและพัฒนาศักยภาพโค้ชและกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1) จะทำให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โค้ชกรรมการชมรม สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในจังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 จังหวัดละ 6 คน ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สมุทรปราการ ชันนาท และสิ่งห์บุรี จะสามารถผลักดันส่งเสริมศักยภาพของโค้ชและกรรมการชมรมให้มีความรู้ในการสอดส่อง พร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ นำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างเครือข่าย นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *