ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/Drone) ให้เกษตรกรได้รู้จักและสามารถนำเทคโนโลยี             ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้จริงสามารถน้ำไปปรับใช้ในอาชีพได้ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้พื้นฐานการเกษตร         แบบ 4.0 เรียนรู้วัฏจักรการปลูกพืช รอบการฉีดพ่นเคมีเกษตร ศัตรูพืชที่สำคัญ และอัตราการใช้เคมีเกษตร           ที่เหมาะสม  เรียนรู้หลักการทำงานของโดรนเพื่อการเกษตร (การทำแผนที่สำรวจพืช การฉีดพ่นเคมีเกษตร)         และฝึกทักษะการควบคุมโดรนเบื้องต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำการเกษตรนั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วยังประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังควบคุมการผลิตได้อย่างแมนยำ และเป็นช่องทางที่สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *