(คลิป)ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนตุลาคม 2563


เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้องประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายรายงานในพิธี
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ประธานในพิธี โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิรศักดิ์ ทัศยพันธ์ นายอำเภอภาชี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และญาติโยมสาธุชนอำเภอภาชี ร่วมอนุโมทนาพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านการสาธารณสงเคราะห์และงานเผยแผ่ ที่ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสัญจรพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำภอ และพระเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์
เป็นประจำทุกเดือน

โดยหมุนเวียนครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ สำหรับเดือนตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสิทธิสรคุณ ได้ให้การสนับสนุน เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งหน่วยงานราชการ เช่น สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอภาชี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ต่างมีความสมัครสมานสามัคคี ในการช่วยกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ณ วัดตะโก จำนวน 100 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ร่วมกับ พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโกเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *