(คลิป)คณะสงฆ์อำเภอภาชี ออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอภาชี ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

คณะสงฆ์อำเภอภาชี ออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอภาชี ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พระครูโพธิธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลระโสม เจ้าอาวาสวัดมาบโพธิ์ เลขาเจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก และพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ในตำบลพระแก้ว ได้ร่วมกับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิรศักดิ์ ทัศยพันธ์ นายอำเภอภาชี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี ได้ออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตตำบลพระแก้ว จำนวน 10 รายภายใต้โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โดยในการออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตปกครองสงฆ์อำเภอภาชี ในครั้งนี้พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อม ได้ให้ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ต่างๆ และผลจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

รวมทั้งผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มอบหมายให้พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภาชี และ พระสังฆาธิการ และเจ้าอาวาสในเขตปกครองสงฆ์อำเภอภาชี ได้ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลงพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด ด้วยการแจกอาหารสด อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *