สนง.ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ รพ.ราชธานี “Kick off” ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก ” 15 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สนง.ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ รพ.ราชธานี “Kick off” ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก ” 15 ต.ค.-31 ธ.ค.นี้


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน โดยมี นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้จัดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกันตนกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลราชธานี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในโครงการดังกล่าว

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนในการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ สำหรับปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน โดยวันนี้เป็นการเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก

การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งหากผู้ประกันตนเจ็บป่วยจะส่งผลถึงการดำรงชีวิต การทำงานและครอบครัวสมาชิกของครอบครัวอาจเกิดความเดือดร้อน ดังนั้น ขอให้ทุก
ฝ่ายร่วมกันรักษาสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคภัย
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชธานี ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เข็มแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักกณฑ์ และอัตรค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน โดยมีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ประกันตนฟรี 14 รายการ ตั้งแต่ปี 2560 และสำหรับปี 2563 ได้ออกประกาศฯ เพื่อเพิ่มสิทธิประโชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริกราส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์และชนิด 4 สายพันธุ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 และปี 2564 เป็นต้นในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าวัคซีนให้สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี สำหรับวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ และ 450 บาท ต่อคนต่อปี สำหรับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *