(คลิป)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยจัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มสภาพการจ่ายไฟฟ้าและแผนเสริมความมั่นคงในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยจัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มสภาพการจ่ายไฟฟ้าและแผนเสริมความมั่นคงในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย

เมื่อเวลา 09.00น.วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นาย สุเทพ นิระหานี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคกลาง)จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ที่ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี อยุธยา โดยมี นาย สมเจตน์ เพ็ชรน้อย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับ เจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมและวางแผน กองบริการลูกค้า และกองปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาเป็นวิทยากรมาร่วมบรรยาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่ อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึง สภาพการจ่ายไฟฟ้าและแผนเสริมความมั่นคงในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย คุณภาพไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขั้นตอนดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าขัดข้องและงานปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่าย ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย การใช้งาน Website Power Plusสำหรับมิเตอร์ AMR ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆ ด้านต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *