คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้เป็นพระวิทยากรบรรยายพิเศษ ก่อนที่ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวถวายรายงานในในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทรศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พระคุณพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดการประชุม ให้กับบุคคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรมและธรรมศึกษา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 รูป / คน ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์เอื้อเฟื้อด้านการดำเนินการจัดการประชุม สถานที่ วิทยากร พิธีกรภัตตาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จากพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา


นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชาติ คนจะเป็นคนดี มีศีลธรม มีคุณธรรม มีจริยธรรม รักความสงบ มีระเบียบวินัยดี รู้จักเคารพกติกา ของสังคมก็ด้วยอาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอบรมจิตใจกลไกสำคัญของสังคมที่จะเป็นหลักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธย ในแต่ละปีการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนารับทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มประสิทธิภพการปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สนับสนุนภารกิจและเครือข่ายของพระนักเผยแผ่ นอกจากนี้ ยังมี การบรรยาพิเศษ เรื่อง”กรณีศึกษาแนวทางการจัดการสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา” โดย พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *