ที่ปรึกษา กองทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ที่ปรึกษา กองทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 พล.ต.ชัยยา จุ้ยเจริญ ที่ปรึกษา กองทัพภาคที่1/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธาน ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พันเอก จรัญ ใจคง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑทหารบกที่ 18 ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินการ ให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

วันนี้กองทัพบกได้เดินทางไปส่งมอบบ้านจำนวน 3 หลัง ได้แก่บ้าน นาย วิชัย มาลัยลิน บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ 5 ตำบล จำปา อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาบ้านของ นางเฉวียง มธุรส บ้านเลขที่ 63 หมู่5 ตำบล โพธิ์เอน อำเภอ ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบ้านของพระภิกษุบุญเลิศ คุ้มประเสริฐ บ้านเลขที่ 56ตำบล วัดตะกู อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสา”เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบทสมด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส รวมถึงการปรับปรุงที่รกร้าง เพื่อจัดทำสวนหย่อมใจกลางชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีกับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด ดำเนินการโดยหน่วยทหารของกองทัพภาคที่1กรุงเทพมหานครและข้าราชการในจังหวัดต่างๆโดยกองทัพภาคที่ 1ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธา เป็นต้น

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *