จังหวัดอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 กว่า 2.3 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 กว่า 2.3 ล้านบาท

           เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 12  สิงหาคม 2563 ที่โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธี โดยได้บูรณาการความร่วมมือจัดพิธีมอบทุนการศึกษา พระนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2,297,100 บาท

           คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งตามศาสนกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ร่วมรับผิดชอบ ขับเคลื่อนศาสนกิจตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเฉพาะศาสนกิจด้าน การศึกษาสงเคราะห์ การจัดมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัดโดยได้ระดมทุนการศึกษาในภาพรวมของคณะสงฆ์จำนวน 2,297,100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563 เพื่อลดความแออัด ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา 10 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับประถมศึกษา1,447 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 146 ทุนๆละ 2,500 บาท ระดับอาชีวะศึกษา 28 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษา 8 ทุนๆละ 5,000 บาท โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 10 ทุนๆละ 2,500 บาท พระภิกษุสามเณรสอบบาลีได้ 62 ทุนๆละ 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังได้อุดหนุนค่าพาหนะนักเรียนรับทุน 1,711 คนๆละ 100 บาท

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *