พ่อเมืองอยุธยาเปิดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พ่อเมืองอยุธยาเปิดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 

เมื่อเวลา 11.00น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 ที่ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงาน

เห็ดตับเต่า พบมากในพื้นที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน และตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย เกษตรกรผู้เพาะเห็ดตับเต่า ประมาณ 277 ราย พื้นที่เพาะเห็ดตับเต่าประมาณ 270 ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตทั้งปี 495 ตัน เห็ดตับเต่าเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น มีการจำหน่ายแบบสด ร้อยละ 40 ราคาจำหน่ายหน้าแปลง กิโลกรัมละ 70-90 บาทต่อกิโลกรัม แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าร้อยละ 60 ราคาจำหน่ายแปรรูป กิโลกรัมละ 100-120 บาท ต่อกิโลกรัม รวมมูลค่าเห็ดตับเต่าต่อปี 41.76 ล้านบาท 

มีการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ร่วมกับชุมชนวิจัยเรื่องการเพาะเห็ดตับเต่าในชุมชนพบว่า การวิจัยและพัฒนา “เชื้อเห็ดตับเต่า” ซึ่งปกติแล้วเห็ดตับเต่าไม่สามารถเพาะเลี้ยงนอกสภาวะธรรมชาติได้ พบว่าเห็ดตับเต่าเจริญเติบโตได้ดีมากในแปลงที่ดินมีธาตุอาหารสูงและมีความเป็นกรดสูง เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดตับเต่าได้มากถึง 2,500 กิโลกรัมในพื้นที่ 10 ไร่ องค์ความรู้เหล่านี้นอกจากจะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นโมเดลสำหรับการเพาะเห็ดตับเต่าในพื้นที่อื่นได้ด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน (เห็ดตับเต่า) โดยจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 วัน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1. จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่บุคคลภายนอก

2. เสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

3. สาธิตเมนูอาหารจากเห็ดตับเต่า โดยเชฟชื่อดัง เพื่อสร้างมูลค่าและขยายช่องทางการตลาดให้กับเห็ดตับเต่า

4. ล่องเรือและนั่งรถราง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในชุมชน

5. จำหน่ายเห็ดตับเต่าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนและหน่วยงานต่างๆ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *