“พัฒนาชุมชนกรุงเก่า เชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย จัดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

“พัฒนาชุมชนกรุงเก่า เชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย จัดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีนายกิจจา ทองแค พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน

โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินกาตามโครงการฯ โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย โดยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี หรือทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งผ้าเข้าประกวด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทของจังหวัดพระครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมการประกวดผ้าไทยมีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน 38 ชิ้นงาน ได้แก่ 1) ผ้าทอมือ จำนวน 4 ชิ้นงาน 2) ผ้าบาติก จำนวน 3 ชิ้นงาน 3) ผ้ามัดย้อม จำนวน 3 ชิ้นงาน 4) ผ้าชาติพันธุ์ จำนวน 13 ชิ้นงาน และ 5) ผ้าอื่น ๆ เช่น ผ้าจก ผ้ามัดหมื่ ผ้าขิด ผ้ายก และผ้าที่ผลิตภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 ชิ้นงาน

2.การจัดนิทรรศการผ้าของผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 36 ชิ้นงาน

3.กิจกรรมการสาธิต 4 กิจกรรม ดังนี้

  • การสาธิตวาดลายผ้าแบบ Marbling Art จากนักออกแบบผ้ารุ่นใหม่
  • การสาธิตปักผ้าสไบมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
  • การสาธิตการเขียนผ้าบาติก ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง
  • การสาธิตทำผ้ามัดย้อมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ อำเภอลาดบัวหลวง

4.กิจกรรมการทำ workshop การนำผ้าไทยมาประยุกต์ตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย

5.กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ KBO ผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 30 ร้านค้า

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *