ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวโควิค19

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเตรียมการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) โดยมี นายแพทย์ พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนำจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียม วิทยาการเสริมสร้งสีริมงคลในชีวิต และโบราณสถานเป็นจุดขาย โดยที่มุ่งนั้นพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดย ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ โดยเฉพาะท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ของฝาก และการจัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไป รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวไศัปรับตัว ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ของกระทรวงสาธารณะสุขอันจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดย ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง มีผู้ประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายอยู่บริเวณริมน้ำ ในเรือและแพจำนวน 78 ร้าน ประกอบไปด้วยร้านจำหน่ายอาหารคาวหวาน ร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก สิ่งประดิษฐ์ อาหารปรุงสำเร็จ และนวดแผนไทย


ทางด้านนายแพทย์ พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2552โดยท่านเจ้าคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้สถานที่ของวัดที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่จำหน่ายอาหาร และจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่นสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ สิ่งประดิษฐ์,ของที่ระลึก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และบริการนวดแผนไทย ซึ่งตลาดริมน้ำเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับวัดท่าการ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดน้ำกรุงเก่า วัดกการ้อง ให้ได้มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ทั้งในด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัยของอาหาร สนับสนุนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยววิถีไทยโดยการพัฒนาและยกระดับร้านจำหน่ายอาหารในตลาดน้ำกรุงเก่า วัดการ้อง
ตามเกณฑ์มาตราฐาน Clean Food Good Taste และเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *