พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดฯให้ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ถวายเทียนพรรษา แก่วัดซึก ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดฯให้ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ถวายเทียนพรรษา แก่วัดซึก ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี


เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดซึก ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชูชีพ ตรีโภคา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.นำเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่ พระวินัย ปิยธมโม เจ้าอาวาสวัดซึก ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมแห่เทียนพระราชทาน ทักษิณาวัตรรอบอุโบสถ วัดซึก ก่อนที่จะประกอบพิธี ถวายเทียนพระราชทาน พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธี รับศีล รับพร
ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา แด่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และทรงเห็นความสำคัญของ พระพุทธศาสนา ในโอกาสวันเข้าพรรษา จึงทรงเห็นควรให้ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัยในการลงอุโบสถ หรือการจุดเพื่อส่งสว่างแก่การประกอบกิจของสงฆ์ในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี 2563 ตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป


สำหรับวัดซึก ตั้งอยู่เลขที่ 44 บ้านซึก ถนนภาชี -นครหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย สังกัดคณสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างด้วยไม้
หอสวดมนต์สร้างด้วยไม้ กุฎสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีต สำหรับปูชนียวัตถุ มี พระประธานในอุโบสถ
เดิมวัดซึก สร้างขึ้นป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2458 บางทีเรียก “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โดยมี นายเอก สุนทรสุข นายขัน นางปลื้องสุขบัณทิตย์ นางยวง สุนทรสุข ได้บริจาคที่ดิน และร่วมใจกับชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ปัจจุบัน มีพระวินัย ปิยธมโม เป็นเจ้าอาวาส

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *