ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “สนทนายามเช้า (สภากาแฟ)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “สนทนายามเช้า (สภากาแฟ)”


วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “สนทนายามเช้า (สภาแฟ)” นำ
โดยนายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยช้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดย
ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอ่างทองอาทิเช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว
สำนักงานอัยการ ตำรวจ เรือนจำ คมประพฤติ และบังคับคดี เข้าร่วมโครงการ มวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป ณ ห้อง
ประชุมวุฒิภาคเกษมสันต์ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *