สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับอุปโภค/บริโภค ระหว่างกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวโควิค19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับอุปโภค/บริโภค ระหว่างกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดนัดชุมชนหมู่ที่ 7 สามบัณฑิต ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับอำเภออุทัยโดยนางสาวพัชยา พวงขจร ปลัดอำเภออุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับอุปโภค/บริโภค ระหว่างกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ บ้านสวนยอ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระพัง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชนคุณธรรมฯ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ บ้านสวนยอ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ จำนวน 150 ฟอง ไข่เป็ด จำนวน 450 ฟอง นำไปแลกเปลี่ยนกับข้าวสารพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวสาร กข 43 จำนวน 55 กิโลกรัม โดยมีว่าที่ พต.แทน ทรงวรวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ, ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในชุมชนคณธรรมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตำบลสามบัณฑิตอำเภออุทัย และ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน เคยมีการล่องเรือไปมาหาสู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามามีบทบาททำให้การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันจึงลบเลือนหายไป และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่หลายๆชุมชนการงานชลอตัวลง ส่งผลให้หลายๆครอบครัวขาดรายได้ที่จะนำเงินมาซื้อสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะอาหาร ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีแนวคิดนี้ขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ เป็นการแลกเปลี่ยนโดยเอาของต่อของมาแลกกัน และทั้งสองฝ่ายต่างก็พอใจ มีในสมัยโบราณหรือชนบทที่ห่างไกลความเจริญ โดยในยุคแรกมนุษย์ดำรงชีวิตความเป็นเป็นอยู่อย่างง่าย มีการผลิตอาหารและสิ่งต่าง ๆ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน แต่ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงกว้างขวางมากขึ้น มีการติดต่อระหว่างครัวเรือน ความต้องการในการบริโภคมีมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดความต้องการในสิ่งของที่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ภายในครัวเรือน จึงต้องมีการนำสิ่งของที่ตนผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่ตนต้องการ โดยการแสวงหาคนที่มีความต้องการตรงกันและพอใจในสัดส่วนของการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *