สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวโควิค19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 200 ชุดให้กับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 นี้


พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่อยู่ในชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 ชุด ให้กับนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล นำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ต่อไป
ทางด้านนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดดำเนินโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ให้ประชาชนเกิดความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก และจะทยอยส่งมอบให้ครบทั้ง 16 อำเภอ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *