ผู้ว่าอยุธยาเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้ว่าอยุธยาเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เมื่อเวลา 09.30น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร หมู่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับ นายวรชันย์หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ 

ตามที่เกิดสถานการณ์หมอกควันเนื่องจากการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวประมาณเก้าแสนไร่ซึ่งเกษตรกรบางส่วนยังมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ควัน เถ้า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร และแนวทางการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัด”งานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ผลเสียที่เกิดจากการเผาสร้างทางเลือกในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้แทนการเผาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ เช่น การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าการทำฟางอัดก้อน การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลรวมทั้งการลงต้นทุนการผลิตเช่น การทำปุยอินทรีย์ หรือการไถกลบเพื่อเพิ่มปุ๋ยในดิน เป็นต้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พี่น้องเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คนการจัดงานครั้งนี้

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *