ครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2563 นาง นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวาระครบรอบ 51 ปี ที่ วัดลำบัว ตำบล หันตะเภา อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี 2512 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการรวมตัวกันของประชาชน ส่งเสริมให้มี “อาสาสมัคร” เข้าไปเป็นแกนสำคัญของชุมชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขญหาและพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญ 10 ประการ ประชาชนอาสาสมัครเหล่านี้ เรียกว่า “อาสาพัฒนาชุมชน

(อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)” ร่วมสร้างและพัฒนาให้ชุมชน หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง จวบจนถึงปัจจุบันรวม 51ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในปี 2563 นี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมจัดงานขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามัคคีของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย อช./ผู้นำ อช.และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ จำนวน16 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 400 คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ การถวายผ้าปาสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 กล่าวคำปฏิญาณตน และแสดงพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ และทำกิจกรรมจิตอาสา การจัดร้านคจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 16 อำเภอการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 256 จาก 16 อำเภอการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชักกะเย่อ)

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *