ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 101 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ การทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิคาซา รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรมได้มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล งานวิจัย หรือองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต มีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป


อีกทั้งนายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า คุณธรรมไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง คุณธรรมเป็นแกนกลางของคุณงามความดี ถึงแม้ว่าคำสอนในศาสนาจะใช้คำพูดใช้ภาษาที่แตกต่างกัน แต่แกนกลางเรื่องคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการที่จะบ่มเพาะคุณธรรมที่ดี เริ่มที่ครอบครัวเป็นหัวใจที่สำคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนัก ถ้าพวกเราได้ช่วยกันเผยแพร่ความคิดว่าอย่าไปรอให้เด็กไปเข้าโรงเรียนแล้วบ่มเพาะที่โรงเรียน ขอให้เริ่มที่ครอบครัวช่วยกัน ขัดเกลาตั้งแต่เยาว์วัยเริ่มที่ครอบครัว เพราะเด็กอยู่กับเรามากกว่าอยู่ที่โรงเรียน ครอบครัวคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราบ่มเพาะ สร้างคุณธรรมให้กับลูกหลาน โดยหวังว่าทุกท่านที่มาจาก 3 จังหวัดจะได้เป็นกำลังที่จะไปเผยแพร่ความรู้ความคิดเพื่อขับเคลื่อนบ้านเมืองของเราให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองที่ดี

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *