พม.จังหวัดอยุธยาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พม.จังหวัดอยุธยาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวนุนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมริเวอร์วิว อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้มีการรับสมัคร อพม.ใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ให้เป็นฐานของชุมชนในการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยการพัฒนางานอาสาสมัครในระดับพื้นที่ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการอบรม การมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากในชุมชน ให้ อพม. เป็นกลไกในการสำรวจรวบรวมข้อมูลปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ที่ได้ผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถที่จะประสานการดำเนินงานกับเครือข่าย ขอความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาเบื้องต้นพร้อมกับประสานส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ รวมทั้งยังเป็นกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *