หน่วยงานด้านการศึกษา3แห่งผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพให้บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

หน่วยงานด้านการศึกษา3แห่งผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพให้บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ


ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.,นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมลงนามในพิธี บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ทั้ง3ฝ่ายเห็นสอดคล้องกันว่าควรขยายผลการสนับสนุนความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้ครอบคลุมถึงบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรี รวมทั้งสวัสดิการต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย รวมถึงการให้โอกาสกลุ่มบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได้สามารถดำรงชีวิตในสังคม เป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป โดยบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จังหวัด 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาความร่วมมือกับวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆด้วย .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *