ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอนครหลวง และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


โดยผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะ และสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติ ภัยสาธารณะต่างๆ แก่จิตอาสาผู้เข้าอบรม เพื่อที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเจ้าพนักงานเมื่อเกิดภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญของการเป็นจิตอาสาคือการมีอุดมการณ์ ในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เต็มใจที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับส่วนรวม ไม่ละเลย รวมทั้งงดเว้นการกระทำใดๆ ที่จะกระทบต่อส่วนรวม หรือทำให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวม

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *