มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ สืบสานวัฒนธรรมจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ สืบสานวัฒนธรรมจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ


ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องมารยาทไทย มีคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติมารยาทไทยจนเป็นลักษณะนิสัย กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นประเภททีม ทีมละ 4 คน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานกว่า 84 ทีม รวมผู้เข้าร่วมประกวดและร่วมชมกว่า 800 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นครั้งที่ 3 ในการที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการประกวดมารยาทไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนงมาโดยตลอด นับเป็นความปลื้มปิติต่อผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประกวด ตลอดจนพสกนิกรที่เข้าร่วมชม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานและขอพระราชทานถ้วยรางวัล”
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า
“พันธกิจที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ประการหนึ่ง คือการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ควรแก่การรักษาและปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนที่ได้รับการสืบทอดมา จึงได้จัดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้จัดงานตลอดจนผู้เข้าประกวดทุกคน ตั้งแต่การประกวดครั้งแรก และได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการศึกษาทุกระดับส่งตัวแทนมาจากทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการประกวดในปีนี้ที่ได้รับความสนใจอย่างสูง ผู้จัดงานได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด”
การจัดประกวดได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านมารยาทไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นกรรมการตัดสิน จึงนับว่าเป็นการประกวดอีกหนึ่งงานที่มีความสำคัญและเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามของชาติไทย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *