นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดผึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดผึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 29 มกราคม 263 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพณิชยการอยุธยา นาง นวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดผึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวราริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

สภากาชาดไทยมีภารกิจแก่นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วยการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำนักงานยุวกาชาด เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความศรัทธาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนเรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจาก 2 เรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานควรมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี การแพทย์ อาสาสมัคร เพื่อรองรับสถานการณ์ของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ฉะนั้นการฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะในการดูแลตนเอง ดูแลคนในครอบครัว ทำให้คนแต่ละวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความเข้าใจ หรือการมีจิตอสาที่จะให้การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล เป็นการปลุกพลังการมีจิตอาสาในเยาวชนให้เกิดขึ้นได้

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและ
พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่ง
สภากาชาดไทยได้บรรจุเนื้อหา หัวเรื่องที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน และมีความทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเยาวชนนอกจากจะมีความรู้เฉพาะตัวแล้ว ยังสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นและชุมชนได้ ทำให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ท้หน้าที่ดูแลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปเนื้อหาและหัวข้อที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย หลักการปฐมพยาบาลและภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การเปลี่ยนแปลงและการ์ป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย และ จิตอาสาในตั๋วเรา (Volunteer in my mind) ซึ่งใช้เวลาในการอบรม 1 วันโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างจิตอาสา สภากาชาดไทยมาแล้วและสนใจสมัครใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนทั้ง 100 คน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *