สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษาในสังกัดกว่า50แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษาในสังกัดกว่า50แห่ง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน , การให้โอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าร่วมโครงการจำนวน50แห่ง มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน1,881 คน คิดเป็นมูลค่าที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)จัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2562 จำนวนทั้งสิ้น 15,516,000 บาท ทางด้าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอชื่นชมในวิสัยทัศน์และการสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีวิชาชีพ มีรายได้ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติได้ต่อไป .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *