เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแระธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอำเภออุทัย ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เกษตรกรและ ยุวชนเกษตร ร่วมโครงการกว่า 300 คน


นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร
สามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร อย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกสาธารณสุข และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ของอำเภออุทัย วันนี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 300 ราย
ทางด้าน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นการออกหน่วยบริการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตร อย่างครบวงจร จึงเป็นโอกาสอันดี ที่เกษตรกร จะสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆด้านการเกษตร และเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และเหมาะสม ที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ได้นำมาให้บริการแก่เกษตรกร และหวังว่าเกษตรกรที่มาในวันนี้ จะได้รับความรู้ ได้รับคำปรึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และพัฒนาด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปปฏิบัติปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *