เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รองผู้ว่ากรุงเก่าเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 12ธันวาคม 2562 นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5 ที่ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมี บริษัทกลางคุ้งครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงเรียน บริษัท ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ศูนย์อำนวยการควมปลอดภัทางถนนจังหวัดจึงได้บูรณาการ่วมกับหน่วยงนภาศีเครือข่ายที่เถี่ยวช้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฏหมาย พ..บคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ

ทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FORSUSTAINABLE ROAD SAFETY) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้นความปลอดภัยทางถนจังหวัดด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด แขวทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดในพื้นที่จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบรกิจประกันภัยจังหวัด มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนอำเภอ /ท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวช้องรวม ประมาณ 80 คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรือยุธยา ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่งยั่งยืน

กอบกฤษณ์ อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *