บริษัท กลางฯ ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

บริษัท กลางฯ ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

วันที่  (22 พ.ย. 62)  เมื่อเวลา 10.00น. พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ที่  ห้องพุทไธสวรรย์  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  สุวรรณพิมล ผู้จัดการภาคกลาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  นายไฟซอน  อับดุลสมัด  ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะนครศรีอยุธยา  นายจตุรงค์  สุดลาภา  พนักงานปฏิบัติงานอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.พระนครศรีอยุธยา  คุณกัญญานี เกียรติบำรุง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานวังน้อย  คุณกฤศรดา อภิภูธนโชติ  ผู้จัดการแผนกบุคคล และธุรการทั่วไป  บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้จำกัด  โดยมีนายธนพล  ตะเพียนทอง ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  สาขาอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

   วัตถุประสงค์ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรหรือหน่วยงานมีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นบังคับใช้ภายในของตนเอง  เพื่อควบคุมและกำกับดูแลให้กับพนักงานผู้ขับขี่หรือโดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์          เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบกิจการภาคเอกชน  สถานศึกษา  และชุมชนในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาในการเป็นองค์กรต้นแบบที่สร้างมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจนสามารถประกาศใช้ในหน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงานมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังที่มาของโครงการสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2554 -2563  เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการขับเคลื่อนตามกรอบ 5 ยุทธศาสตร์คือ 1.การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน / 2.การทาให้ถนนและการจราจรปลอดภัย / 3.การทำให้ยาน.พาหนะปลอดภัย / 4.การทาให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัย / 5.การแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุ ซึ่งเป็นการดาเนินงานในภาพรวม เป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตโดยประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าจานวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากและเป็นยานพาหนะที่มีการซื้อหานำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างง่ายๆ และประการสำคัญคือร้อยละ 70 ของอุบัติเหตุทางถนนนั้นเป็นอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ และสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรนั้นมีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ละเลยไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นหมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ที่จาเป็นอย่างยิ่งในการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งจะสามารถลดความรุนแรงและป้องกันการสูญเสียของบุคคลได้ รวมถึงทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยอย่างแท้จริงให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของไทย  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้มีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการ “องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปี 2562”

กอบกฤษณ์ อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *