(ชมคลิป)โรงเรียนมัธยมชื่อดังเมืองกรุงเก่าจัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โรงเรียนมัธยมชื่อดังเมืองกรุงเก่าจัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อเวลา 19:00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ตั้งแถวรอรับ รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นผู้อัญเชิญรางวัลพระราชทาน นำไปถวายความเตารพรพพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ก่อนที่จะได้อัญเชิญ รางวัลพระราชทาน ขึ้นไปยังห้องประกอบพิธี บนอาคาร 1 สิริมงคลานันท์


นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประทับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนไตร พระสังฆาธิการ มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นองค์ประธาน นำเจริญชัยมงคลคาถา มีพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาในครั้งนี้ด้วย


นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า จากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และองค์กรภายนอก ส่งผลให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานถึง 5 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 นายเจริญ ลัดดาพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537 นายจักรกฤษณ์ ธีระอรรถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546 นายอำนาจ ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2557 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2561 นายวรากร รื่นกมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติรางวัลพระราชทานถึง 6 ครั้งอีกด้วย


รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งดังกล่าวที่โรงเรียนและนักเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับนี้นับเป็นเกียรติประวัติที่สร้างความยินดีและปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้บริหาร และครู ทุกคนจะผสานการร่วมพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดีเด่นและรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *