ธ.ก.ส.8จังหวัดภาคกลาง รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหวังให้เป็นสินเชื่อในระบบพร้อมตอบสนองนโยบายรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ธ.ก.ส.8จังหวัดภาคกลาง รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหวังให้เป็นสินเชื่อในระบบพร้อมตอบสนองนโยบายรัฐ


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ เป็นประธานเปิดงานสำนักงานจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.กส. พร้อมมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรโดยมีนายกนก กนิตศรีบำเพ็ญให้การต้อนรับ และนายนายประจิน จันทรพานิย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยมาขอรับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบได้ทุกราย


นายนิวัฒน์ กล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยมอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหาร จัดการปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้ ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีความต่อเนื่อง
โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานงานดำเนินงานค้นต่าง ๆ ผ่านกลไกทำงานของ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนโดยพลอกประยุทธ์ จันทรโอซา นายกรัฐมนตรีจะได้ ติดตามผลกรดำเนินงานจากส่วนงาราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


นายกนก กนิตศรีบำเพ็ญ รอง ผอ. ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกร ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพี่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 100,000 บาท กรณีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนที่ดินไว้ทำกินไม่เกิน 150,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี และสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ Flat Rate ต่ำสุดร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดร้อยละ 0.85 ต่อเดือน กำหนดชำระหนี้ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาในภาพรวมของ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง 8 จังหวัดภาคกลางได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรแลพบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรจากหนี้นอกระบบไปแล้ว จำนวน 7,912 ราย สินเชื่อรวมจำนวน 254.15 ล้านบาท

กอบกฤษณ์ อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *