การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบินครบวงจร บนมาตรฐานสากลระดับโลก

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนาม ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์
ปั้นบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน ที่ไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องได้ตามมาตรฐานสากล
ความร่วมมือครั้งนี้ ไทยแอร์โรสแปซ อินดัสทรีส์ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และความร่วมมือที่จำเป็น ให้กับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ในการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบินครบวงจร
บนมาตรฐานสากลระดับโลก

บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด (TAI) ผู้นำด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอากาศยานชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงได้ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยที่ความร่วมมือครั้งนี้รวมไปถึงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา และปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ตรงตามมาตรฐานสากล และการยกระดับให้ภาคการศึกษาสามารถสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์และผ่านตามมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดในระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการผลิต “คน” ป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและภูมิภาค ในภาวการณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการบิน แต่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่พร้อมและมีใบอนุญาตรับรองการทำงานจริง
​ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ว่า “ไทยแอร์โรสเปซ เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านดูแลและจัดการในภาคอุตสาหกรรมการบินมานาน นอกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคที่กำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องแล้ว หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำลังเป็น คำถาม อยู่คือการสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสากลนั้น ณ วันนี้ประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดที่ถูกตั้งคำถาม ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคการศึกษาหลายแห่งที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการบินเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีสภาบันการศึกษาใดเลยที่มองเห็นและได้นำเอากรอบหรือข้อกำหนดมาตรฐานสากลไปกำหนดไว้ในหลักสูตร” “เราในฐานะของผู้ประกอบการที่โดยทางตรงแล้ว ก็คือภาคธุรกิจที่ต้องสรรหาบุคลากรเข้าสู่การทำงานหากแต่ในประเทศไทยนั้นแรงงานที่จบออกมาไม่ได้ตามมาตรฐานสากลและไม่มีใบรับรองความรู้ระดับสากล ทำให้วันนี้ภาคอุตสาหกรรมการดูแลอากาศยานในประเทศไทยนั้นยังคงจำกัดอยู่กับงานพื้นๆ มีเพียงบริษัทไม่กี่แห่งที่จะรับงานซ่อมและดูแลอากาศยานที่มีความซับซ้อนได้มาก เราจึงกลับมามองว่าเพราะอะไรและปัญหาอยู่ที่จุดใดพบว่าภาพรวมในประเทศของเราวันนี้คือเรื่องของมาตรฐานสากลที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้และเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ตอบโจทย์ในมาตรฐานสากล ณ ปัจจุบัน”
ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรียส์ จำกัด ได้ทำการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมและสอบวัดความรู้มาตรฐานช่างซ่อมอากาศยาน บนมาตรฐาน EASA Part147 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือทำการฝึกอบรมกับ Dviation Solutions จากสหภาพยุโรป โดยที่ผู้ที่ผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านตามหลักสูตรนั้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ที่สามารถนำไปสมัครงานกับธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานที่ใดก็ได้ในโลก
รองศาสดาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “ความร่วมมือกับไทยแอร์โรสเปซนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งมั่นในการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และประสิทธิภาพรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสามารถตอบสนองทั้งนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงร่วมพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการบินถือเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประเทศกำลังเดินหน้าไป เราไม่ได้มองที่ปัญหาเดิมแต่กำลังมองไปข้างหน้าว่าหาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเข้าสู่การผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบินนั้นจะต้องเตรียมตัวและเดินหน้าไปด้วยวิธีการใด”
“และการมองหาพันธมิตรที่เป็นภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินก็เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยมองแล้วว่า เหมาะสมทั้งในแง่ของการสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเอาคำแนะนำที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตร อีกทั้งปัจจุบันการพัฒนา คน ให้ตรงตามความต้องการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมให้พร้อมต่อการทำงานได้จริงก็เป็นแนวทางที่สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญ และการนำเอามาตรฐานสากลเข้ามาบรรจุในหลักสูตรยิ่งเป็นหลักสำคัญที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะสามารถนำมาเป็นจุดต่างสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาอีกต่อไป”
ในส่วนรายละเอียดของความร่วมมือในการถ่ายทอดและร่วมสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินระหว่าง ไทยแอรโรสเปซ อินดัสทรียส์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น จะเริ่มที่หลักสูตรของช่างซ่อมอากาศยานและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นในระยะแรก และหลังจากนั้นจะเริ่มประกาศหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลังซึ่งรวมถึงหลักสูตรต่อเนื่องในสาขาที่ได้เริ่มผลิตบุคลากรไปก่อนหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *