เร่งตรวจสอบรถยนต์ล้อยาง(หรือรถราง)เพื่อ เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

ข่าวสังคม ข่าวเด่น

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม นาย ธนพล ตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอยุธยา และนายวิศิษฏ์ กูลหลัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท วิริยะ จำกัดมหาชน เร่งตรวจสอบรถยนต์ล้อยาง(หรือรถราง) หาเลขตัวถัง(คัสซี)และเลขเครื่องยนต์ เพื่อนำรายเอียดของรถรางไปทำประกันภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการในการนั่งรถราง

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น อยุธยา