ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 15.30น. ศุกร์วิบูลย์ ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นาย วีรพล ไกรเนตร หัวหน้าฝ่ายควยคุม เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการตรวจค้นในครั้งนี้

ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ 3ส, 7ก, 4ร ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง ต้องปลอดจากยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้าม
ตามนโยบาย 5 ก้าวย่าง แห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ โดยให้เรือนจำ และทัณฑสถานทำการจูโจมตรวจคันสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง เรือนจำจังหวัดพระนคศรีอยุธยาจึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจ การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษในวันนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนคศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ภาค 1 เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รายงานว่า เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องมีการจู่โจมตรวจคันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบและนำสิ่งของตัองห้ามสิ่งผิดกฎหมาย เข้าเรือนจำฯเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และโดยฉพาะของกรมราชทัณฑ์เอง เป็นประโยชน์ด้านการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ ทั้งเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน