(ชมคลิป)การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น


นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A BLicense ที่ คลองสวนพลูรีสอร์ท โดยนายปรเมษท์ ภักดีครีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวยเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายปรเมษท์ ภักดีครีไพรวัลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยคณะกรรมการกีฬามวยคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ ABLcense เพื่อให้การฝึกสอนกีฬามวยไทยมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันกีฬามวยได้มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหลายรูปแบบ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการแข่งขัน
กีฬามวยไทย จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอ กีฬามวยไทย ตามแบบแผนศิลปะกีฬามวยไทยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา มวยไทยอย่างแท้จริง
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้หรือขอคำแนะนำจากวิทยากรอย่างเต็มที่เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยได้อย่างถูกต้องตามกติกาและจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนกีฬามวย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา