โครงการ”แคนนอน อนุรักษ์สัตว์น้ำปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา09.00น. นายวันชัยจุฑานพรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปราสาททองเป็นประธานกิจกรรมปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรรมชาติจำนวน50,000ตัวภายใต้โครงการ”แคนนอนอนุรักษ์สัตว์น้ำปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติปีที่2″ ณท่าน้ำชุมชนท้องคุ้งตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคุณประยงค์ไกรทองผู้จัดการกิจกรรมทั่วไปและcsr บริษัทแคนนอนไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้กว่า100 คน

เนื่องด้วยบริษัทแคนนอนไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสหกรรมไฮ-เทค ถนนสายเอเชีย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางน้ำเพื่อส่งสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสืบต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา