(ชมคลิป)สมาคมคนของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทยเทคจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่างประจำปี2562พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางรจนาเพิ่มพูลนายกสโมสรไลออนส์พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา09.00น.วันที่  22 ส.ค. 62  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจนางสมทรงพันธ์เจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่างประจำปี2562 ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์โดยมีน.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจนางรจนาเพิ่มพูล นายกสโมสรไลออนส์พระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการบริษัทในเครือไทยเอเชีย14001 จำกัดพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ  นายสุรเทพตั๊นประเสริฐนายกสมาคมคนของแผ่นดินกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

น.ส.วรเวียร์ละมูลพันธ์  กล่าวว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจได้ทำการคัดเลือกแม่ตัวอย่างประจำปี2562 โดยคัดเลือกจากแม่ผู้ที่มีความเสียสละในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้มีแม่ผู้เข้ารับเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างประจำปี2562. จำนวนทั้งสิ้น150 คน. โดยวัตถุประสงค์ของการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติของผู้เป็นแม่ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปซึ่งสร้างความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและครอบครัว

โดยนายสุรเทพตั้นประเสริฐนายกสมาคมคนของแผ่นดินได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางรจนาเพิ่มพูลนายกสโมสรไลออนส์พระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการบริษัทในเครือไทยเอเชีย14001 จำกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2562 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้เข้ารับประธานโล่รางวัลคุณแม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจากพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเมื่อวันที่12 สิงหาคม2562  ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะที่ผ่านมา

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา