ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการขุดลอกปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรแก้ไขปัญหานาข้าวที่ขาดแคลนน้ำอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่เกษตรกรประมาณ 280 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ส.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ. พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน พร้อมคณะชลประทาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 80 คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาคลองเปรมประชากร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ของ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ได้เดินทางไปดูการขุดลอกดินตะกอน บริเวณ หัวเกาะบางกระสั้น โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 และสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน มีเครื่องจักรกลจำนวน 2 ชุด ในการปรับปรุงพัฒนาเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหัวเกาะบางกระสั้น หมู่ที่ 1 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งจะดำเนินการขุดลอกระยะกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์


นอกจากนี้ยังได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่การขุดลอกปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร โดยสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานในพื้นที่ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน และลงพื้นที่การแก้ไขปัญหานาข้าวที่ขาดแคลนน้ำอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่เกษตรกรประมาณ 280 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอำเภอบางปะอินได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองเปรมประชากรเข้าสู่คลองสาขาเพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือนาข้าวให้แก่เกษตรกรต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา