ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา 10.00น. นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานพิธีปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโดยมี พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ชี และประชาชนเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมกันนี้ ได้นำพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด และพระราชวังบางปะอิน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา