ตำรวจแจกหมวกกันน๊อกให้กับเด็กๆโรงเรียนประตูชัย600 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ตำรวจแจกหมวกกันน๊อกให้กับเด็กๆโรงเรียนประตูชัย600 คน

วันที่(30 พ.ค.62) เมื่อเวลา13.00 น. ท่าน”พล.ต.ต.กรไชยคล้ายคลึง” รองผบช.ภ.1 (รองแจง) จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีแจกหมวกกันน๊อกให้กับน้องๆเด็กนักเรียนตาม”โครงการสวมหมวกนิรภัย100%” “โครงการจิตอาสาสวมหมวกกันน๊อกให้น้อง” ที่พ.ต.ท.วีระนุชศิลป์รองผกก.ป.สภ.บางไทรเล่นดนตรีเปิดหมวกจิตอาสาในงานวันเกิดท่านรองแจงและเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาอยุธยาซิตี้ปาร์คเพื่อนำเงินมาซื้อหมวกกันน๊อกแจกให้เด็กให้กับน้องๆเด็กนักเรียนที่”โรงเรียนประตูชัย” อ.พระนครศรีอยุธยาจว.พระนครศรีอยุธยาจำนวน600 คน 

โครงการ”จิตอาสาสวมหมวกให้น้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองหันมาห่วงใยใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานมากขึ้นโดยใช้หมวกนิรภัยที่ได้รับจากการสนับสนุนจากผู้ร่วมบริจาคในการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกนำเงินที่ได้มาจัดซื้อหมวกนิรภัยจำนวน600 ใบซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนโครงการ”จิตอาสาสวมหมวกให้น้อง” เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมด้านการปลอดภัยบนท้องถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีและสร้างวัฒนธรรมในการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กทุกครั้งที่ซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนปลูกฝังให้เด็กได้เข้าใจเรียนรู้กฎการจารจรเบื้องต้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา