กองทัพภาคที่ 1 มอบเตียงและรถเข็นให้กับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

​วันนี้ (24 พ.ค. 62) พลตรีรังสี  กิติญาณทรัพย์  ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่มอบเตียงและรถเข็นสำหรับผู้ป่วย  ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายใต้กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยมี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับ

​พลตรีรังสี  กิติญาณทรัพย์  กล่าวว่า  การมอบเตียงและรถเข็นสำหรับผู้ป่วย  ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการ โดยได้บูรณาการและได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน  ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรของพระองค์  และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่  สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โดยในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มอบเตียงและรถเข็นสำหรับผู้ป่วย ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย อำเภอบางปะอิน  บางบาล  ท่าเรือ และอำเภอวังน้อย  รวมจำนวน 6 ราย  ทำให้ขณะนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 200 ราย  และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ ว่า อยากให้เป็นผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสจริง  เนื่องจากสิ่งของที่จะมอบให้นั้นมีจำนวนจำกัด  ดังนั้น จึงอยากมอบสิ่งของช่วยเหลือนี้ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา