จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

​ค่ำวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม2562 ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียง

​สำหรับการจัดงานมหรสพสมโภชฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.30-21.30 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัด ภายใต้แนวคิด “มหรสพสมโภช ถวายองค์พระทรงศรี เสด็จเถลิงถวัลยราชทศจักรี ใต้ฝ่าธุลีขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ในรูปแบบการแสดง 4 ประเภท ประกอบด้วย การละเล่นหลวงเฉลิมฉลองพระผู้ครองแผ่นดิน นาฏยศิลปะแห่งกรุงศรีเทิดพระเกียรติด้วยภักดีองค์จักรีวชิราลงกรณ มหาดุริยางค์รวมใจภัก ถวายจงรักพระทรงศักดิ์จักรนครินทร์ และนาฏยศิลปะร่วมสมัย เทิดไท้องค์ราชัน ชม การแสดงโขน ละคร การแสดงพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค และการประดับไฟอย่างสวยสดงดงามตระการตา อย่างสมพระเกียรติ

​โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายราชสดุดีความว่า ทุกภาคส่วนที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

​ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยแท้ อีกทั้ง พระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ที่พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นเครื่องยืนยันพระราชปณิธานอันแน่วแน่ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา