เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม พร้อมมอบอินทผาลัมเพื่อใช้ละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน

ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10.00น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มัสยิดโดมทอง)   ตำบล ปากกราน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ   ออกพบปะผู้นำศาสนาพร้อมมอบอินทผลัมให้กับนายประดิษฐ์  รัตนโกมล  ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และผู้แทนมัสยิดในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 มัสยิด  ร่วมรับมอบในครั้งนี้   เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องมุสลิมใช้ในกิจกรรมการละศีลอดตลอดช่วงเดือนรอมฎอน       

นายประดิษฐ์  รัตนโกมล     กล่าวว่า เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม กำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ห่วงใยพี่น้องมุสิลม  จึงได้มาพบปะผู้นำศาสนา พร้อมมอบอินทผลัม ใช้ในช่วงละศีลอด เพื่อเป็นการส่งเสริมบำรุงศาสนาตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ และสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่  เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  และร่วมทำกิจกรรมด้วยกันได้ทุกศาสนา

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา